• 1

בקרת איכות

בקרת איכות

 בקרת איכות לבקבוק

4
3
7

הדוחות מתמקדים בכל הממדים כולל מידות חלקי הרכבה

בדיקת קשיות וממד של רכיבי ילדים.

בחינת מבנה מטלוגרפי וקשיותו

בחינה וניתוח

3

חוזק מתיחה

1

מבחן חול

2

בדיקה מיקרוסקופית של מבנה והתפלגות פתיתים יחד עם מדידת גודל גרגר.

Quality Control
Quality Control2
Quality Control1